ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาสี ภายใน โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 162) 18 มี.ค. 62
โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน โรงเรียนปลอดขยะ ( ZERO WASTE SCHOOL ) (อ่าน 391) 24 ม.ค. 61
ทางโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนขอขอบคุณท่าน ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร (อ่าน 357) 16 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคาร สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง (อ่าน 323) 30 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 348) 30 พ.ย. 60
โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน รับมอบ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ (อ่าน 676) 02 พ.ย. 58
ขอขอบคุณ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (อ่าน 747) 21 มิ.ย. 58
ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ที่มามอบป้ายต้นไม้พูดได้ ให้แก่ทางโรงเรียน (อ่าน 880) 08 มิ.ย. 58
ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี จากมหาวิทยาลัยนครพนม (อ่าน 695) 08 มิ.ย. 58
คณะนิเทศจาก สพป.สบ.2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน (อ่าน 700) 03 มิ.ย. 58
ผลงาน โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน (อ่าน 661) 24 พ.ค. 58
กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ และ ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน (อ่าน 725) 10 เม.ย. 58
โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน (อ่าน 576) 01 มี.ค. 58
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ออกค่ายอาสาพัฒนาที่โครงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน (อ่าน 635) 08 ก.พ. 58