ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/02/2015
ปรับปรุง 18/03/2019
สถิติผู้เข้าชม 105580
Page Views 119307
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลมิชชั่น มวกเหล็ก มวกเหล็ก
2 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ซับสนุ่น มวกเหล็ก
3 โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับสนุ่น มวกเหล็ก 036-340104
4 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น มวกเหล็ก 036-902149
5 โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับสนุ่น มวกเหล็ก 036340105
6 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน มวกเหล็ก มวกเหล็ก 089-199-9855
7 โรงเรียนวัดบ้านหมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก
8 โรงเรียนบ้านหลังเขา มวกเหล็ก มวกเหล็ก
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) มวกเหล็ก มวกเหล็ก 036-721237
10 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็ก มวกเหล็ก
11 โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา มิตรภาพ มวกเหล็ก
12 โรงเรียนบ้านซับพริก มิตรภาพ มวกเหล็ก
13 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มิตรภาพ มวกเหล็ก
14 โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน มิตรภาพ มวกเหล็ก 0-3623-8687
15 โรงเรียนพระวิทยา มิตรภาพ มวกเหล็ก
16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม มิตรภาพ มวกเหล็ก
17 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ลำพญากลาง มวกเหล็ก
18 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ลำพญากลาง มวกเหล็ก
19 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก
20 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ลำพญากลาง มวกเหล็ก
21 โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ ลำพญากลาง มวกเหล็ก
22 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ลำพญากลาง มวกเหล็ก
23 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน ลำพญากลาง มวกเหล็ก 036-340112
24 โรงเรียนบ้านเขานมนาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก
25 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ลำพญากลาง มวกเหล็ก
26 โรงเรียนบ้านซับดินดำ ลำสมพุง มวกเหล็ก
27 โรงเรียนบ้านท่าพลู ลำสมพุง มวกเหล็ก
28 โรงเรียนบ้านลำสมพุง ลำสมพุง มวกเหล็ก
29 โรงเรียนบ้านโป่งไทร ลำสมพุง มวกเหล็ก
30 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 036-909912-3
31 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก
32 โรงเรียนบ้านคลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก
33 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 036340138
34 โรงเรียนจำรัสวิทยา คำพราน วังม่วง
35 โรงเรียนวัดปากน้ำ คำพราน วังม่วง
36 โรงเรียนวัดคำพราน คำพราน วังม่วง
37 โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ วังม่วง วังม่วง
38 โรงเรียนวัดวังยาง วังม่วง วังม่วง
39 โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ วังม่วง วังม่วง
40 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี วังม่วง วังม่วง
41 โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด วังม่วง วังม่วง
42 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วังม่วง วังม่วง
43 โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) วังม่วง วังม่วง 036-340123
44 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วังม่วง วังม่วง
45 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง วังม่วง วังม่วง
46 โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี แสลงพัน วังม่วง
47 โรงเรียนบ้านปึกสำโรง แสลงพัน วังม่วง
48 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี แสลงพัน วังม่วง
49 โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม คลองเรือ วิหารแดง
50 โรงเรียนวัดคลองยาง คลองเรือ วิหารแดง
51 โรงเรียนวัดหนองไทร คลองเรือ วิหารแดง
52 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) คลองเรือ วิหารแดง
53 โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล คลองเรือ วิหารแดง
54 โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านลำ วิหารแดง
55 โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส บ้านลำ วิหารแดง
56 โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านลำ วิหารแดง
57 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ บ้านลำ วิหารแดง
58 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) วิหารแดง วิหารแดง
59 โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย วิหารแดง วิหารแดง
60 โรงเรียนบ้านบางกง วิหารแดง วิหารแดง 036353147
61 โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ หนองสรวง วิหารแดง
62 โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) หนองสรวง วิหารแดง
63 โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) หนองสรวง วิหารแดง
64 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน หนองสรวง วิหารแดง
65 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ หนองสรวง วิหารแดง
66 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองสรวง วิหารแดง
67 โรงเรียนบำรุงปัญญา หนองสรวง วิหารแดง
68 โรงเรียนบ้านหัวถนน หนองหมู วิหารแดง
69 โรงเรียนวัดคลองใหม่ หนองหมู วิหารแดง
70 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) หนองหมู วิหารแดง
71 โรงเรียนวัดสร้างบุญ หนองหมู วิหารแดง
72 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม วิหารแดง
73 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ เจริญธรรม วิหารแดง
74 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เจริญธรรม วิหารแดง
75 โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) กุ่มหัก หนองแค
76 โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม คชสิทธิ์ หนองแค
77 โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) คชสิทธิ์ หนองแค
78 โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) คชสิทธิ์ หนองแค
79 โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) บัวลอย หนองแค
80 โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามคคี บัวลอย หนองแค
81 โรงเรียนวัดหนองตาเดี้ยง หนองจรเข้ หนองแค
82 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองจรเข้ หนองแค 036387402
83 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ หนองจิก หนองแค
84 โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) หนองจิก หนองแค
85 โรงเรียนวัดหนองครก หนองนาก หนองแค
86 โรงเรียนวัดบ้านจาน หนองนาก หนองแค
87 โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) หนองปลาหมอ หนองแค 036-379107
88 โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ หนองแค
89 โรงเรียนวัดหนองปลากะดี่ หนองปลาหมอ หนองแค
90 โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) หนองปลิง หนองแค 0-3637-0854
91 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) หนองปลิง หนองแค
92 โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองปลิง หนองแค
93 โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองแขม หนองแค
94 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) หนองแขม หนองแค 0812786371
95 โรงเรียนหนองแค(สรกิจพิทยา) หนองแค หนองแค
96 โรงเรียนกลั่นวิทยา หนองแค หนองแค
97 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หนองโรง หนองแค
98 โรงเรียนวัดลำบัว หนองโรง หนองแค
99 โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง หนองแค
100 โรงเรียนวัดคลองห้า หนองโรง หนองแค
101 โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) หนองโรง หนองแค
102 โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) หนองไข่น้ำ หนองแค
103 โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น ห้วยขมิ้น หนองแค
104 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิ้น หนองแค
105 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง ห้วยขมิ้น หนองแค
106 โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์) ห้วยขมิ้น หนองแค
107 โรงเรียนวัดบ้านลาด ห้วยขมิ้น หนองแค 0890012734
108 โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ห้วยทราย หนองแค
109 โรงเรียนหินกองวิทยาคม ห้วยทราย หนองแค
110 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) โคกตูม หนองแค
111 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) โคกแย้ หนองแค
112 โรงเรียนวัดหนองผักชี โคกแย้ หนองแค
113 โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ โคกแย้ หนองแค
114 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม โคกแย้ หนองแค 0866102701
115 โรงเรียนวัดโคกกลาง โพนทอง หนองแค 080 4406156
116 โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง หนองแค
117 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ไผ่ต่ำ หนองแค
118 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ชะอม แก่งคอย
119 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม ชะอม แก่งคอย
120 โรงเรียนวัดบึงไม้ ชะอม แก่งคอย
121 โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส ชำผักแพว แก่งคอย 0894099443
122 โรงเรียนวัดโคกกรุง ชำผักแพว แก่งคอย
123 โรงเรียนวัดชำผักแพว ชำผักแพว แก่งคอย
124 โรงเรียนวัดบ้านดง ชำผักแพว แก่งคอย 036714089
125 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว ตาลเดี่ยว แก่งคอย
126 โรงเรียนวัดนาบุญ ตาลเดี่ยว แก่งคอย
127 โรงเรียนวัดขอนหอม ตาลเดี่ยว แก่งคอย
128 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตาลเดี่ยว แก่งคอย
129 โรงเรียนบ้านซับบอน ทับกวาง แก่งคอย
130 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ทับกวาง แก่งคอย
131 โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ทับกวาง แก่งคอย
132 โรงเรียนวัดสมุห์พร้อมศิษย์สามัคคีวนาราม ทับกวาง แก่งคอย
133 โรงเรียนวัดป่าไผ่ ทับกวาง แก่งคอย 0-3635-7458
134 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ทับกวาง แก่งคอย
135 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ทับกวาง แก่งคอย 036329541
136 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า ท่าคล้อ แก่งคอย 0899054776
137 โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ท่าคล้อ แก่งคอย
138 โรงเรียนวัดท่าคล้อ ท่าคล้อ แก่งคอย
139 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ท่าตูม แก่งคอย
140 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย
141 โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง แก่งคอย
142 โรงเรียนวัดโป่งมงคล ท่ามะปราง แก่งคอย
143 โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) บ้านธาตุ แก่งคอย
144 โรงเรียนบ้านช่อง บ้านป่า แก่งคอย 036 - 251500
145 โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง บ้านป่า แก่งคอย 036-306020
146 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 สองคอน แก่งคอย
147 โรงเรียนวัดบ่อโศรก สองคอน แก่งคอย
148 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอน แก่งคอย
149 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอน แก่งคอย
150 โรงเรียนบ้านผังสามัคคี หินซ้อน แก่งคอย
151 โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อน แก่งคอย
152 โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต) ห้วยแห้ง แก่งคอย
153 โรงเรียนวัดบุรีการาม ห้วยแห้ง แก่งคอย
154 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย
155 โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ห้วยแห้ง แก่งคอย 036715274
156 โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี ห้วยแห้ง แก่งคอย
157 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ห้วยแห้ง แก่งคอย 819465054
158 โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน แก่งคอย
159 โรงเรียนแก่งคอย แก่งคอย แก่งคอย
160 โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา แก่งคอย แก่งคอย
161 โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย แก่งคอย แก่งคอย
162 โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย แก่งคอย